Klenderairkes

X

Het ontstaan van JCV de Klenderairkes.

De oprichters:
Mocht je nog niet aangestoken zijn door het carnavalsvirus, praat dan maar eens met de oprichters van jeugdcarnavalsvereniging “De Klenderairkes” uit Cadier en Keer. Joop Delissen, Sylvia Nicolai en Ben Essers waren degenen, die met hart en ziel verbonden waren met de eerste Klenderairkes. Later kwam daar nog Leon Goessens en Breur van Sint Fiet bij, hij is ons helaas ontvallen in 1999.

Budget “nul”:
Er werd begonnen met een lege kas; de prinsenwagen werd geleend in Margraten, de eerste kleren kwamen uit Gulpen. Duizenden rozen werden gemaakt voor de eerste praalwagen. De eerste 35 gulden kwamen van de ‘Blauw Zengers’: het was hun 3e prijs in de optocht.
Grote broer “De Klenderaire” schonk ook nog eens 500 gulden. Daarnaast waren er nog talloze activiteiten om de kas te spekken, waaronder de legendarische mosselavonden bij Frank en Elly Wijenberg van ‘De Auberge’.
Was het in de beginjaren alleen nog deelname aan de optocht, later kwam daar nog de springmiddag bij.

Jeugdzittingitting Cadier en KeerZittingen:
De zittingen werden zelfs legendarisch: mensen uit de wijde omgeving kwamen naar de prinsenproclamaties kijken. Er werd een thema bedacht, waarvoor er maanden hard gewerkt werd aan decor en kleding.
Bij zo’n opkomst deden vaak wel 40 kinderen mee. Heel veel ouders (van o.a. oud-prinsen) verrichtten hand- en spandiensten: denk alleen maar eens aan het schminken. Ook het brengen naar allerlei optredens werd samen met de ouders gedaan.

Graag geziene gasten:
Regelmatig waren de Klenderairkes te gast in Gulpen, Wijlré, Geulle, Eijsden, Bemelen, Termaar, Aken, Heerlen, Wahlwiller, Hulsberg, Merkelbeek; ze zwierven letterlijk heel Zuid-Limburg door.
Al heel snel werd bij het bezoeken van andere jeugdcarnavalsverenigingen ook een complete keur aan eigen artiesten meegenomen, die hele stukken van het programma voor de ontvangende vereniging voor hun rekening konden nemen.

1 x 11 jaar – 1990:
Bij het elf-jarig bestaan liep de receptie 2 uur uit. Bij zo’n gelegenheid werd er ook een koffietafel georganiseerd voor 140 man. Bergen werk, ontzettend veel energie en tijd werden in zulke activiteiten gestoken. Toen al kwamen er veel giften binnen vanuit het zakenleven en van particulieren: op die manier werd er uitdrukking gegeven aan het feit, hoezeer al dat werk gewaardeerd werd.

2 x 11 jaar – 2001:
De oprichters van toen hebben door allerlei omstandigheden plaats gemaakt voor anderen, die met evenveel energie werken aan de jeugd van Keer. Ook zij hebben hart en ziel ‘verkocht’ aan de Keerder jeugdcarnaval. In de loop der jaren zijn veel dingen veranderd. Wat gebleven is zijn de beroemde zittingen, de springmiddagen, het plezier. Wat wel veranderd is, is de ‘look’
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom werd er al in 1998 geïnvesteerd in nieuwe pakjes voor de tanzmarietjes; en daarom wordt er nu, bij gelegenheid van het 2 x 11 jarig jubileum, ook de prins, prinses en hofnar in het nieuw gestoken. Nieuwe capes voor de raad van elf completeren het geheel.
Op deze manier staat de Keerder jeugd garant voor weer 11 jaar carnaval. Op naar de 33.

3 x 11 jaar – 2012:
Dat het jeugdcarnaval nog steeds leeft in de Keerder gemeenschap is nogmaals gebleken. Allereerst weer een druk bezochte jeugdzitting met weer een spectaculaire opkomst van het jubilieum-jeugdprinsepaar, prins Max 1e en prinses Anouk.
Vervolgens een druk bezochte de heilige Keerder dialectmis, ter ere van het jubileum van het jeugdcarnaval. De koffietafel voor genodigde waaronder de oprichters, oud-jeugdprinsen en oud-jeugdcomiteleden die allen nog steeds het jeugdcarnaval een warm hart toedragen. Maar als uitschieter natuurlijk de grote opkomst tijdens de jubileum receptie zijn hier getuige van. Buiten de vele particulieren en Keerder verenigingen waren ook diverse zusterverenigingen die het jubileumprinsepaar en de jubilarissen kwamen feliciteren.

Een stimulans voor de komende jaren, op naar 4 x 11.